sut-hayvanlari

Sığır Barınakları

Barinak-ici2

Sığır Barınakları SÜT SIĞIRI BARINAKLARI ve BESİ BARINAKLARI olarak iki bölümde inceleyebiliriz.

1-SÜT SIĞIRI BARINAKLARI

Süt sığırı barınaklarını planlarken ,

* Hayvanlar için en uygun çevre koşullarını sağlayabilmeli,
* Maliyeti olabildiğince düşük olmalı,
* Ahırımız zamanla büyütebileceğimizi düşünerek ileride kolayca büyütebileceğimiz şekilde yapılmalı,
* Ahırımızın çeşitli yaş gruplarından hayvanları barındırabilecek bölümleri olmalı,
* Ahırda çalışanlar hem kolay ve zahmetsiz çalışabilmeli, hem de ahırımızın sağlık ve korunma koşulları iyi olmalıdır.

SÜT SIĞIRLARININ ÇEVRE İSTEKLERİ

1- Sıcaklık

İnekler için en uygun ortam sıcaklığı 10-15 C arasıdır. Sığırlar -18 0 C ile +24 0 C arasındaki sıcaklıklara adapte olabilirler.

2- Nem

Ahırdaki nem oranının %60-80 arasında olması istenir.

3- Havalandırma

Sağmal bir inek için saatte 50 m 3 , bir buzağı için saatte 10 m3 civarında havalandırma sağlanmalı, hayvan başına 20 m 3 temiz hava ortamda bulunmalıdır.

4- Aydınlatma

Aydınlatma, çalışanların işlerini kolaylaştırmak ve hayvanları daha kolay kontrol etmek için geceleri de yapılmalıdır. Aydınlatmada mümkünse flüoresan lambalar kullanılmalıdır. Her bir metrekare zemin alanı için 2,5 watt; varsa sağım ünitesinde her bir metrekare zemin alanı için, 10 wattlık ışık kaynağı kullanılmalıdır.

Süt sığırı ahırında yapılması gereken bölümleri şu şekilde sıralayabiliriz.

* Büyük hayvan bölmesi
* Buzağılık bölmesi
-Ferdi buzağılık bölmesi
-Serbest dolaşımlı buzağılık bölmesi
* Genç hayvan büyütme bölmesi
* Doğum bölmesi
* Hasta hayvan bölmesi
* Sağım ünitesi

2-BESİ SIĞIRI BARINAKLARI

Ülkemizde bağlı duraklı ahır sistemi (Sağım ünitesi, doğum locası, buzağı dana bölmesi, olmaksızın) değişik şekillerde yaygın olarak besi için de kullanılmaktadır.
Türkiye’de besiciliğe yeni başlayacak olan kişi ve kuruluşların sermayesinin büyük bir bölümünü kapalı ahır yapmak için tüketmesine gerek yoktur. Ahır olarak; yağmur, rüzgar ve kardan hayvanları koruyacak barınaklar yeterlidir.
Genelde güney cephesi açık, yanları ve kuzey cepheleri duvarlarla bölgenin hakim rüzgarlarına karşı kapatılmış, üstü sundurmalı tesisler besi için yeterlidir.
Besi hayvanları soğuğa karşı dayanıklıdır. Soğuk aylarda hayvanlara verilecek yemlere melas gibi yüksek enerjili maddeler katılmak suretiyle soğuğun olumsuz etkisi ortadan kaldırılmış olur.