sut-sagimi-2

Süt İneği Çiftliği (Süt Üreten İşletme)

sut-hayvanlari-2
sut-hayvanlari-1

10-120 Baş Süt ineği çiftliği (Süt üreten işletme)
Yarı Açık Ahır İnşası Süt sağım odası Padoklarla çevrili Otomatik sıyırıcılı Gübre çukuru, Bakıcı binası, Doğumhane ve reviri olan çiftlik…

Kimler Başvurabilir:
Tüzel kişiler (şirketler, kooperatifler vb.)
65 yaş altı gerçek kişiler
8. çağrıyla beraber Kırsal alan şartı kaldırılmıştır.(İl sınırları içinde herhangi biryerde yatırım yapılabilir.)

Uygun Harcamalar:
-Makine Ekipman (Yazılımlar da dahil bilişim teknolojileri ve özel teknolojik ekipman gibi alımlar bu alt tedbir için uygun harcamalardır.)
-İnşaat işleri (Sıfırdan kurulum ,modernizasyon ve genişletme kapsamındaki yapım işleri)
-Hizmet Alımı (mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel maliyetler)
-Traktör alımı da uygun harcama olarak 8.çağrıyla kabul edilmiştir.

Uygun Olmayan Harcamalar:
-Arazi ve mevcut binaların satın alınması,
-İkinci el makine ve ekipman alımı,
-Canlı hayvan satın alınması

Destek Miktarı:
15 000 – 1.000.000 euro’nun %50 -%65’i hibe olarak verilmektedir.
Ayrıca yatırım sırasında KDV ve Gümrük vergilerinden muafiyet vardır.

Yatırım konusu :
Sıfırdan Kurulum
Mevcut Tesislerin Modernizasyonu veya genişletilmesi
Sadece Makine veya Sadece ahır inşaatı da uygun yatırım konusudur.

Ne Yapılabilir:
120 başlık ahır inşaası için başvurulur 40 hayvanla başlanır. 3-4 sene sonunda 120 hayvana ulaşılır.
50 başlık ahır inşaası için başvurulur 20 hayvanla başlanır. 3-4 sene sonunda 50 hayvana ulaşılır.
Mevcut Ahırınıza otomatik süt sağım sistemi, otomatik gübre sıyırıcılar vb. makineler alınabilir. Ek ahır veya binalar yapılabilir.
82 KW ya kadar bir adet traktör alımı yapılabilir.