TARIMSAL YATIRIMLARA TARIM BAKANLIĞINDAN HİBE

 

Çiftlik hibe

Çiftlik hibe

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI

YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca tarımsal tesislere yönelik yapılacak hibe destekleri açıklanmıştır. Buna göre;

  • Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için

-Yaş meyve, sebze tasnif ve paketlenmesi için 1.000.000 TL

-Bunun dışında kalan yatırımlar için 750.000 TL

2)   Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi için 1.000.000 TL

3)   Su ürünleri işlenmesi ve paketlenmesi için 1.000.000 TL

4)   Yenilenebilir enerji kaynaklı seralar için 1.000.000 TL

5)   Gübre üretimi için 1.000.000 TL

6)   Soğuk hava deposu ve çelik silo yatırımları için 750.000 TL

7)   Tarımsal tesisin enerjisini üretmek üzere yapılacak enerji yatırımları için 1.000.000 TL

8)   Büyükbaş hayvan çiftlikleri için 750.000 TL

9)   Küçükbaş hayvan çiftlikleri için 500.000 TL

10) Mantar üretim tesisleri için 500.000 TL

11) Kırsal turizm tesisleri için 750.000 TL

Hibe verilecektir. Ödenecek uygun giderler makine ve inşaatı kapsamaktadır.

Konuyla ilgilenen yatırımcılar Nokta Danışmanlık ile irtibata geçerek ayrıntılı bilgi alabilirler.

444 7 721  Dahili-2    www.noktadanismanlik.net